Vår Mamma   Vår Mormor   Brantehalle   Släkten

            Bilder   Birgitta   Ulla   HEM

  Släkten

Vår Kusin Lisbeth, hennes man Bengt, Ulla och Birgitta 

(fotografen) är på Släktträff i Bäckebo 31 maj 2008.

Träffen gällde ättlingar till vår Morfar och hans syskon.

 

Alrik, Mamma och Erik

 

Mamma hade 3 bröder, Alrik, Lage och Erik. Det här är deras barn och våra kusiner.

 Alla kusiner lever idag (2009) utom Gösta som omkom i en tragisk olycka 21 år gammal.

 

ALRIK gifte sig 04-08-1934 med ESTER Viola och fick barnen

                                        GÖSTA Hilding Sture född 21-02-1938 och ASTA Viola Marianne 19-10-1939

 

LAGE gifte sig 21-12-1935 med Anna Edla INGEBORG

och fick Gerd Gunnel Elisabeth (LISBETH) född 15-02-1935

 

ERIK gifte sig 27-11-1943 medSvea GUNBORG Viola

och fick BRITT Ann-Marie född 13-01-1951

 

                

                                 Morbror Lage med Birgitta och Ulla        Ulla, Moster Ingeborg och vår kusin Lisbeth

 

           

                                            Moster Gunborg och BirgittaS              Birgitta, Gunborg, vår kusin Britt och Ullair

 

gitta

                               Morbror Alrik 1967            Moster Ester,  Ullas man Roland, Astas man Sigfrid och Alrik

                             

 

      

                              Alrik och Birgittas man Olle i Eringsboda       Vår kusin Asta, Sigfrid, Roland, Ester och Ulla

             

      

                         Morbror Lage och Sigfrid på besök hos Morbror Erik.  Morbror Lage vid Alsterån i Brantehalle 1983.

 

Morbror Lage och Moster Ingeborg i Johanslund